Theo khảo sát lúc 11h tại 9 ngân hàng lớn, BIDV tăng nhiều nhất, tăng 167 VND/EUR giá mua và tăng 179 VND/EUR giá bán, lên mức 25.612 – VND/EUR.
Vietcombank tăng 145,52 VND/EUR giá mua và tăng 152,95 VND/EUR giá bán, lên mức 25.372,92 – 26.666,90 VND/EUR.
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) tăng 140 VND/EUR giá mua và tăng 143 VND/EUR giá bán, lên mức 25.782 – 26.278 VND/EUR.
Sacombank tăng 135 VND/EUR giá mua và tăng 137 VND/EUR giá bán, lên mức 25.812 – 26.221 VND/EUR.
Ngân Hàng Á Châu tăng 73 VND/EUR giá mua và tăng 135 VND/EUR giá bán, lên mức 25.744 – 26.216 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á tăng 70 VND/EUR giá mua và tăng 60 VND/EUR giá bán, lên mức 25.790 – 26.200 VND/EUR.
Techcombank tăng 39 VND/EUR giá mua và tăng 40 VND/EUR giá bán, lên mức 25.537 – 26.532 VND/EUR.
Vietinbank tăng 45 VND/EUR cả giá mua và giá bán, lên mức 25.707 – 26.662 VND/EUR.
Riêng VPBank giữ nguyên giá mua bán của ngày hôm qua ở mức 25.479 - 26.336 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 25.372,92 – 25.812 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.200 – 26.666,90 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 25.812 VND/EUR, ngân hàng Đông Á có giá bán thấp nhất 26.200 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, giá Euro được mua - bán ở mức 25.950 – 26.050 VND/EUR, tăng 120 đồng cả 2 chiều mua bán so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 9h30 giao dịch ở mức 1,1192 USD/EUR, tăng 0,20% so với giá cuối ngày hôm qua (2/6).
Tỷ giá Euro ngày 3/6/2020
ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

25.372,92(+145,52)

25.629,21(+146,99)

26.666,90(+152,95)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

25.744(+73)

25.847(+111)

26.216(+135)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

25.790(+70)

25.870(+70)

26.200(+60)

Techcombank (Techcombank)

25.537(+39)

25.830(+40)

26.532(+40)

VPBank (VPBank)

25.479

25.654

26.336

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

25.782(+140)

25.886(+141)

26.278(+143)

Sacombank (Sacombank)

25.812(+135)

25.912(+135)

26.221(+137)

Vietinbank (Vietinbank)

25.707(+45)

25.732(+45)

26.662(+45)

BIDV (BIDV)

25.612(+167)

25.682(+168)

26.641(+179)

 

Nguồn: VITIC