Trong bảng tỷ giá chi tiết có 0 ngân hàng tăng giá, 13 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 0 ngân hàng tăng giá và 13 ngân hàng giảm giá.
Trong đó mua vào cao nhất là Ngân hàng Sài Gòn với giá là 27,260.00 VNĐ/EUR ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân Hàng Á Châu 27,581.00 VNĐ/EUR.
Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên giá cả hai chiều mua bán, duy trì mức 26.690.56,93 – 28051,81 VND/EUR.
Ngân hàng Á Châu giảm 118 VND/EUR giá mua và giảm 230 VND/EUR giá bán, còn mức 27.083 – 27.581 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á giảm 110 VND/EUR giá mua và giảm 110 VND/EUR giá bán, còn mức 27.0130 – 27.610 VND/EUR.
Ngân hàng SeABank giảm 154 VND/EUR giá mua và giảm 154 VND/EUR giá bán, còn mức 27.068 – 27.908 VND/EUR.
Ngân hàng Techcobank giảm 139 VND/EUR giá mua và giảm 144 VND/EUR giá bán, còn mức 26.906 – 28.116 VND/EUR.
Ngân hàng VPBank giảm 157 VND/EUR giá mua và giảm 165 VND/EUR giá bán, còn mức 26.974 – 27.837 VND/EUR.
Ngân hàng VPBank giảm 162 VND/EUR giá mua và giảm 173 VND/EUR giá bán, còn mức 26.934 – 28.065 VND/EUR.
Tỷ giá Euro ngày 10/11/2020
ĐVT: VND/EUR

Nguồn: VITIC