Theo khảo sát lúc 15h tại 6 ngân hàng lớn, ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá so với ngày hôm qua; còn ở chiều bán ra thì có 2 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng không đổi.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do, mua vào - bán ra ở mức 26.420 – 26.520 VND/EUR, cả giá mua và giá bán không đổi so với hôm qua.
Tỷ giá Euro ngày 1/1/2022
ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 1/1/2022 biến động không đồng nhất giữa các ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/1/2022
ĐVT: VND 


Nguồn: Vinanet/VITIC