Tỷ giá EUR cập nhật lúc 14:23 12/11/2020 có thể thấy có 0 ngân hàng tăng giá, 13 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 0 ngân hàng tăng giá và 13 ngân hàng giảm giá.
Trong đó mua vào cao nhất là Ngân hàng Sài Gòn với giá là 27,260.00 VNĐ/EUR ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Đông Á 27,500.00 VNĐ/EUR.
Ngân hàng Vietcombank giảm 99 VND/EUR giá mua và giảm 104 VND/EUR giá bán, còn mức 26.613,74 – 27971,07 VND/EUR.
Ngân hàng Á Châu giảm 152 VND/EUR giảm 46 VND/EUR giá mua còn mức 26.956 – 27.561 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á giảm 50 VND/EUR giảm 50 VND/EUR giá mua còn mức 27.020 – 27.500 VND/EUR.
Ngân hàng SeABank giảm 86 VND/EUR giảm 86 VND/EUR giá mua còn mức 26.984 – 27.824 VND/EUR.
Ngân hàng Teckcombank giảm 93 VND/EUR giảm 94 VND/EUR giá mua còn mức 26.790 – 28.001 VND/EUR.
Ngân hàng VpBank giảm 90 VND/EUR giảm 92 VND/EUR giá mua còn mức 26.887 – 27.754 VND/EUR.
Ngân hàng Quân Đội giảm 44 VND/EUR giảm 45 VND/EUR giá mua còn mức 26.837 – 27.991 VND/EUR.
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) giảm 92 VND/EUR giảm 93 VND/EUR giá mua còn mức 27.033 – 27.555 VND/EUR.
Ngân hàng Saigon (SCB) giữ nguyên giá cả hai chiều mua bán duy trì mức 27.260 – 27.720 VND/EUR.
Ngân hàng Sacombank giảm 21 VND/EUR giảm 21 VND/EUR giá mua còn mức 27.101 – 27.505 VND/EUR.
Ngân hàng Vietinbank giảm 67 VND/EUR giảm 67 VND/EUR giá mua còn mức 26.868 – 27.973 VND/EUR.
Ngân hàng BIDV giảm 123 VND/EUR giảm 128 VND/EUR giá mua còn mức 26.829 – 27.904 VND/EUR.
Ngân hàng AgriBank giảm 95 VND/EUR giảm 96 VND/EUR giá mua còn mức 26.922 – 27.606 VND/EUR.
Ngân hàng HSBC giảm 89 VND/EUR giảm 92 VND/EUR giá mua còn mức 26.757 – 27.723 VND/EUR.

 

Trên thị trường tự do, khảo sát lúc 10h00, đồng euro cũng giảm đồng loạt 80 đồng cho cả hai chiều mua - bán cho chiều bán xuống giao dịch mức là 27.320 - 27.420 VND/EUR.

Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 giao dịch ở mức 1,1780 USD/EUR, tăng 0,01% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (11/11).

 

Tỷ giá Euro ngày 12/11/2020

                                                                          ĐVT: VND/EUR  

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

26,613(-99.41)

26,882 (-100.42)

27,971(-104.49)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

26,956 (-152)

27,064(-153)

27,561(-46)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

27,020 (-50).

27,130(-50)

27,500(-50)

SeABank (SeABank)

26,984(-86)

27,064.(-86)

27,824 (-86)

Techcombank (Techcombank)

26,790(-93)

26,999.(-94)

28,001(-94)

VPBank (VPBank)

26,887.(-90)

27,072.(-91)

27,754 (-92)

Ngân hàng Quân Đội (MB)

26,837.-44)

26,972.(-44)

27,991(-45)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

27,033.(-92)

27,142.(-92)

27,555.(-93)

SaiGon (SCB)

27,260.

27,340.

27,720.

Sacombank (Sacombank)

27,101.(-21)

27,201.(-2).

27,505.(-24)

Vietinbank (Vietinbank)

26,868.(-67)

26,893.(-67)

27,973.(-67)

BIDV (BIDV)

26,829.(-123).

26,902.(-123)

27,904.(-128)

Agribank (Agribank)

26,922(-95)

26,990.(-95)

27,606(-96.

HSBC Việt Nam (HSBC)

26,757.(-89)

26,883.(-90)

27,723(-92)

Nguồn: VITIC