Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 25.664 – 25.990 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.620 – 27.106 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Đông Á là ngân hàng vừa có giá mua Euro cao nhất vừa có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 7 ngân hàng Thương mại lớn, thì cả ở chiều mua vào và chiều bán ra đều có 1 ngân hàng tăng giá và 6 ngân hàng giảm giá so với hôm qua.
Ngân hàng Vietcombank giảm 176,37 đồng giá mua và giảm 186,28 đồng giá bán xuống mức 25.664 – 27.101 VND/Euro. Ngân hàng Đông Á giảm 160 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 25.990 – 26.620 VND/Euro. Ngân hàng VP Bank giảm 198 đồng giá mua và giảm 186 đồng giá bán xuống mức 25.756 - 26.909 VND/Euro.
Ngân hàng Vietinbank tăng 314 đồng chiều mua và tăng 149 đồng chiều bán lên mức 25.963 – 27.098 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 26.297 – 26.402 VND/EUR, giá mua giảm 163 đồng và giá bán giảm 168 đồng so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,1139 USD/EUR, tăng 0,1% so với giá đóng cửa gần nhất.

Tỷ giá Euro ngày 21/7/2023

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 21/7/2023 giảm trên toàn hệ thống ngân hàng

 Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/7/2023

ĐVT: VND 

Nguồn: Vinanet/VITIC