Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 26.054 – 26.382 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.041 – 27.484 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Á Châu là ngân hàng vừa có giá mua Euro cao nhất vừa có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 6 ngân hàng Thương mại lớn, thì ở chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá so với cuối tuần qua và ở chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá.
Ngân hàng Seabank tăng 109 đồng giá mua và tăng 144 đồng giá bán lên mức 26.294 – 27.424 VND/Euro. Ngân hàng MB tăng 17 đồng giá mua và tăng 273 đồng giá bán lên mức 26.190 – 27.460 VND/Euro. Ngân hàng VPBank tăng 276 đồng giá mua nhưng giảm 105 đồng giá bán xuống mức 26.165 - 27.284 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu tăng 81 đồng giá mua nhưng giảm 25 đồng giá bán xuống mức 26.382 – 27.041 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 26.997 – 27.097 VND/EUR, tăng 64 đồng cả giá mua và giá bán so với cuối tuần qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,0904 USD/EUR, tăng 0,06% so với giá đóng cửa gần nhất.

 

Tỷ giá Euro ngày 22/1/2024

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 22/1/2024 tăng tại đa số ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 22/1/2024

                                                                                                 ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC