Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 26.868 – 27.191 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 28.075 – 28.375 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Seabank có giá mua Euro cao nhất và Ngân hàng Á Châu có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 6 ngân hàng Thương mại lớn, thì ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá so với cuối tuần qua và ở chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá.
Ngân hàng Seabank tăng 171 đồng giá mua và tăng 134 đồng giá bán lên mức 27.191 – 28.321 VND/Euro. Ngân hàng MB giảm 2 đồng giá mua nhưng tăng 414 đồng giá bán lên mức 26.959 – 28.375 VND/Euro. Ngân hàng VPBank tăng 273 đồng giá mua nhưng giảm 66 đồng giá bán xuống mức 27.003 - 28.164 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu tăng 35 đồng giá mua nhưng giảm 42 đồng giá bán xuống mức 27.112– 28.075 VND/Euro.
Giá Euro tự do niêm yết ở mức mua vào 27.708 đồng/USD (giảm 3 đồng so với cuối tuần qua) và bán ra 27.808 đồng/USD (giảm 3 đồng).

 

Tỷ giá Euro ngày 3/6/2024

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 3/6/2024 tăng giảm không đồng nhất giữa các ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 3/6/2024

ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC