Theo thông tin mới nhất của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu của cả nước trong kỳ 1 tháng 5 (1-15/5/2024) đạt 14,64 tỷ USD, giảm 8% (tương ứng giảm 1,28 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 4/2024.
Dù vậy, tính chung từ đầu năm đến 15/5, xuất khẩu vẫn có được tăng trưởng khả quan.
Cụ thể, lũy kế đến hết 15/5/2024, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 138,59 tỷ USD, tăng 16,1% (tương ứng tăng 19,17 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023.
Một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 6,16 tỷ USD, tương ứng tăng 34,3%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 1,87 tỷ USD, tương ứng tăng 12,8%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 1,45 tỷ USD, tương ứng tăng 7,9%; máy ảnh máy quay phim và linh kiện tăng 1,27 tỷ USD, tương ứng tăng 64,6%...
Với kết quả trên, bình quân trọng 4,5 tháng đầu năm, xuất khẩu cả nước đạt bình quân 30,8 tỷ USD/tháng.
Nếu duy trì được mức này trong cả năm 2024, năm nay xuất khẩu nước ta sẽ về đích quanh mốc 370 tỷ USD (cao thứ hai trong lịch sử).
Theo thông lệ, hoạt động xuất khẩu những tháng cuối năm thường tăng cao hơn đầu năm nên con số trên là hoàn toàn khả thi. 

Nguồn: Haiquanonline