Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 25.976 – 26.411 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.054 – 27.450 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Á Châu là ngân hàng vừa có giá mua Euro cao nhất vừa có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 10 ngân hàng Thương mại lớn, thì ở chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá và 5 ngân hàng giảm giá so với hôm qua và ở chiều bán ra có 7 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá.
Ngân hàng Seabank tăng 53 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 26.268 – 27.398 VND/Euro. Ngân hàng MB tăng 7 đồng giá mua và tăng 12 đồng giá bán lên mức 26.135 – 27.396 VND/Euro. Ngân hàng VPBank tăng 22 đồng giá mua và tăng 21 đồng giá bán lên mức 26.118 - 27.217 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu giảm 27 đồng giá mua nhưng tăng 82 đồng giá bán lên mức 26.286 – 27.054 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 26.816 – 26.916 VND/EUR, tăng 47 đồng giá mua và tăng 27 đồng giá bán so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,0953 USD/EUR, tăng 0,09% so với giá đóng cửa gần nhất.

 

Tỷ giá Euro ngày 5/1/2024

ĐVT: VND/EUR

 

Tỷ giá Euro ngày 5/1/2024 tăng giảm không đều giữa các ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/1/2024

ĐVT: VND

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC