Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 26.950 – 27.429 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 28.095 – 28.526 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Seabank có giá mua Euro cao nhất và Ngân hàng HSBC có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 9 ngân hàng Thương mại lớn, thì ở chiều mua vào có 8 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá so với hôm qua và ở chiều bán ra tất cả 9 ngân hàng đều tăng giá.
Ngân hàng Seabank tăng 34 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 27.260 – 28.390 VND/Euro. Ngân hàng MB tăng 38 đồng giá mua và tăng 41 đồng giá bán lên mức 27.062 – 28.473 VND/Euro. Ngân hàng VPBank tăng 23 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 27.102 - 28.268 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu giảm 45 đồng giá mua nhưng tăng 56 đồng giá bán lên mức 27.117– 28.171 VND/Euro.
Giá Euro tự do niêm yết ở mức mua vào 27.711 đồng/USD (tăng 30 đồng so với hôm qua) và bán ra 27.812 đồng/USD (tăng 31 đồng).

 

Tỷ giá Euro ngày 6/6/2024

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 6/6/2024 tăng trên toàn hệ thống ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/6/2024

ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC