Theo Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu lâm sản chính 9 tháng năm 2018 ước đạt 6,64 tỷ USD, tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 23% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn ngành.
Giá trị xuất siêu lâm sản chính 9 tháng ước đạt 4,97 tỷ USD, riêng giá trị xuất siêu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 4,64 tỷ USD. Ước tính xuất khẩu lâm sản cả năm đạt 9 tỷ USD.
Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là 5 thị trường chính của nước ta, đạt 5,17 tỷ USD, chiếm khoảng 86,72 % kim ngạch xuất khẩu lâm sản. Các thị trường chính vẫn duy trì mức tăng trưởng khá. Cụ thể, Hoa Kỳ 15,5%; Trung Quốc 6,5%, Nhật Bản 10%, Hàn Quốc 52%, EU 5%.
Tổng cục Lâm nghiệp cũng cho biết, đến nay cả nước đã trồng 161.207 ha, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2017 (tính cả chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng thay thế), bằng 75,1% so với kế hoạch.
Trồng cây phân tán đạt 43,7 triệu cây, tương đương 74% kế hoạch năm, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2017. Chăm sóc rừng trồng 421.846 ha (79.918 ha rừng phòng hộ, đặc dụng và 341.928 ha rừng sản xuất), đạt 83,8% kế hoạch năm, bằng 93,7 % so với cùng kỳ năm 2017.
Khoán bảo vệ rừng 5.696.700 ha; trong đó, từ ngân sách Trung ương 1.535.100 ha (ứng trước vốn); ngân sách của các địa phương 176.000 ha; dịch vụ môi trường rừng 1.662.900 ha; vốn ODA 44.300 ha; nguồn khác 1.119.100 ha (chủ rừng tự bảo vệ, chưa có kinh phí hỗ trợ).
Đến 20/9, cả nước đã thu được 1.798 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, đạt 77,2% kế hoạch năm 2018 và tăng 76% so với cùng kỳ năm 2017 (tăng 781 tỷ đồng).
Nguồn: Bích Hồng/BNEWS/TTXVN