So với tháng 3/2021 nhập khẩu 27,33 triệu tấn, khối lượng nhập khẩu tháng 4/2021cũng thấp hơn 20,47%.
Tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu than đạt 1,83 tỷ USD trong tháng 4, giảm 17,71% so với cùng kỳ năm trước và giảm 15,65% so với tháng trước. Giá nhập khẩu trung bình là 84,22 USD/tấn trong tháng 4, tăng 12,35 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái và 4,81 USD/tấn so với tháng trước.
Nhập khẩu than của Trung Quốc đạt tổng cộng 90,13 triệu tấn từ tháng 1 đến tháng 4, giảm 28,8% so với cùng kỳ năm trước.
Giá trị nhập khẩu đạt 6,63 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm, giảm 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
 

Nguồn: thecoalhub.com