Gần 3GW các dự án năng lượng mặt trời được bán đấu giá từ tháng 7 tới tháng 8/2018 có thể có nguy cơ bị phạt vì không hoàn thành được khi tới thời hạn chót 7/2020, do sự bùng phát của virus làm gián đoạn nguồn cung.
Bắc Kinh đã thực hiện các biện pháp như hạn chế giao thông và đóng cửa các nhà máy gồm những nhà máy ản xuất module để chiến đấu với sự lây lan của virus.
Ấn Độ mua khoảng 80% module năng lượng mặt trời từ Trung Quốc. Mua từ những nơi khác sẽ đắt hơn 15 tới 20% và có thể làm mất lợi nhuận từ các dự án bị ảnh hưởng tới 3%.
Crisil Ratings cho biết các module này đang đối mặt với sự chậm trễ vận chuyển tới vị trí dự án do hạn chế giao thông tại các cảng.
Các đơn hàng module chủ yếu được đặt 6 tháng trước khi bắt đầu hoạt động thương mại, do đó bất cứ sự trì hoãn nào ở giai đoạn này cũng gây tốn kém hơn.
Việc chậm trễ hơn 90 ngày so với thời hạn chót cũng có thể dẫn tới việc sử đổi giảm thuế theo thỏa thuận mua năng lượng, mặc dù họ cho biết các nhà phát triển dự án có thể viện cớ “bất khả kháng”.
 

Nguồn: VITIC/Reuters