Mức tiêu thụ gạo năm 2024/25 sẽ tăng 1,2% so với năm trước do nguồn cung dồi dào giúp mức sử dụng thực phẩm tăng 1,4%.
Thương mại gạo năm 2024 ít thay đổi so với dự báo tháng trước, và giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm, trong bối cảnh dự kiến xuất khẩu của Ấn Độ cũng như Brazil, Paraguay, Uruguay và Việt Nam đều giảm.
Dự trữ gạo năm 2024/25 ở mức cao kỷ lục, vì ngoài việc tiếp tục tăng ở các nước xuất khẩu, tồn kho ở các nước nhập khẩu có thể tăng lần đầu tiên sau bốn năm.

 

Dự báo cung - cầu gạo thế giới năm 2024/2025

ĐVT: Triệu tấn

 

Ước tính năm 2023/2024

Dự báo năm 2024/2025

Sản lượng

530,1

534,9

Nguồn cung

726,0

734,6

Tiêu thụ

525,0

531,4

Xuất nhập khẩu

51,4

53,4

Dự trữ cuối kỳ

199,7

205,1

                                                                                            Nguồn: FAO 

Nguồn: Vinanet/VITIC/FAO