Trọng lượng cừu trung bình ít thay đổi, có nghĩa là sản lượng sụt giảm là do lượng tiêu thụ giảm trong tháng. Số lượng cừu sạch giết mổ trong tháng 9/2022 ở mức 961.700 con, giảm 59.700 con so với tháng 8/2022 và thấp hơn 99.400 con so với tháng 9/2022. Lượng cừu trưởng thành cũng giảm trong tháng 9, giảm 8% trong tháng xuống 102.000 con, giảm 9.100 con.
Mặc dù số lượng cừu giết mổ giảm đáng kể trong tháng 9, nhưng sản lượng 9 tháng vẫn tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Trọng lượng cừu vẫn ổn định ở mức 19,7kg/con, chỉ nhẹ hơn 100g so với cùng thời điểm năm ngoái và nặng hơn 300g so với mức trung bình 5 năm. Với sự ổn định tương đối về trọng lượng thịt, sự gia tăng chủ yếu là do sự lượng cừu sạch giết mổ và cừu trưởng thành, lần lượt tăng 3% và 5%. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews