Từ năm 2016 đến năm 2023, sản lượng thịt của Trung Quốc đã tăng gần 22%, tương đương 1.300.000 tấn. Tiêu thụ thịt tăng 61%, đạt 4.200.000 tấn. Nhập khẩu tăng 370%, lên 3.600.000 tấn.
Dự kiến năm 2024 sản lượng thịt của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng khoảng 200.000 tấn, tiêu thụ sẽ tăng khoảng 175.000 tấn. Vì vậy, nhập khẩu của Trung Quốc năm nay sẽ không đổi so với năm 2023. Đây là mức nhập khẩu rất cao nhưng sẽ không tăng như từ năm 2016 đến nay.
Năm 2024, xuất khẩu thịt của Mỹ dự kiến sẽ giảm 8% do hạn hán; sản xuất và nhập khẩu dự báo sẽ ổn định.
Australia đang trải qua thời kỳ thanh lý đàn gia súc với số lượng lớn, sản lượng dự kiến sẽ tăng 6% và xuất khẩu cũng tăng 7%, tức là tăng thêm khoảng 100.000 tấn.
Đối với Achentina, dự đoán về lâu dài sản lượng sẽ sụt giảm do hạn hán, gây ra hai tác động cụ thể: Xuất khẩu bò giảm và sản lượng giảm 1.500.000 con, điều này sẽ tác động đến nền kinh tế. năm sau.
Brazil dự kiến sẽ tiếp tục tăng sản lượng thịt và xuất khẩu thịt cũng tăng, đạt 80.000 tấn
EU tỏ ra thờ ơ với việc sản xuất và tiêu thụ thịt bò, điều này sẽ khiến xuất nhập khẩu giảm.

Nguồn: Vinanet/VITIC/agromeat.com