Theo Hội đồng Dầu cọ Malaysia (MPOB), dự trữ dầu cọ của nước sản xuất lớn thứ hai thế giới này trong tháng 6/2022 tăng 8,76% so với tháng trước đó lên 1,66 triệu tấn, mức cao nhất kể từ tháng 11/2021. Sản lượng dầu cọ thô cũng tăng 5,76% so với tháng 5/2022 lên 1,55 triệu tấn, mức cao nhất 7 tháng.
Tuy nhiên, theo một thương nhân có trụ sở tại Kuala Lumpur, mức tăng vẫn ít hơn so với dự kiến cho thấy nguồn cung liên tục bị gián đoạn ở hầu hết các đồn điền do thiếu hụt lao động.
Tuần trước, Indonesia cho biết họ có kế hoạch tăng hàm lượng nhiên liệu làm từ dầu cọ trong dầu diesel sinh học được gọi là B35 từ 30% lên 35%, bắt đầu từ ngày 20/7 tới.
Ivy Ng, người đứng đầu khu vực nghiên cứu đồn điền tại CGS-CIMB Research, cho biết chính sách dầu diesel sinh học B35 sẽ giúp tăng mức sử dụng dầu cọ trong nước, giảm lượng dự trữ và cải thiện giá cả trong nước. Tuy nhiên, chính sách này sẽ cần thời gian để phát huy hiệu quả.
Dưới đây là bảng phân tích số liệu của MPOB và ước tính của Reuters cho tháng 6/2022 (khối lượng tính theo tấn):

 

 

June 2022

June 2022 poll

May 2022*

June 2021

Sản lượng

1.545.129

1.582.500

1.461.032

1.606.187

Dự trữ

1.655.073

1.708.567

1.521.826

1.614.219

Xuất khẩu

1.193.861

1.224.128

1.376.416

1.419.004

Nhập khẩu

59.195

80.000

57.763

113.126

*các số liệu đã được sửa đổi bởi Hội đồng Dầu cọ Malaysia

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters