Trong dự báo sản lượng đầu tiên cho năm 2021, Bộ nông nghiệp Pháp dự báo vụ đông lúa mạch đạt 7,74 triệu tấn, tăng 19,3% so với năm ngoái mặc dù thấp hơn 6,4% so với mức trung bình của 5 năm qua.
Sự gia tăng sản lượng trong vụ thu hoạch sắp tới chủ yếu là do năng suất dự kiến tăng lên 6,41 tấn/ha (t/ha) từ 5,52 tấn/ha vào năm 2020, vượt qua mức trung bình 5 năm.
Diện tích lúa mạch vụ đông ước tính đã tăng lên 1,21 triệu ha so với 1,18 triệu năm ngoái.
Ngược lại, sản lượng hạt cải dầu vụ đông được dự báo sẽ giảm 9,2% xuống 2,95 triệu tấn, lần đầu tiên sản lượng chỉ đạt dưới 3 triệu tấn sau 20 năm. Con số này thấp hơn 32% so với mức trung bình trong 5 năm.
Năng suất trung bình dự kiến sẽ tăng lên 3,00 tấn/ha từ 2,93 tấn/ha đạt được vào năm 2020, ngược lại diện tích cây trồng ước tính đã giảm xuống 984.000 ha từ 1,11 triệu tấn.

Sản lượng hạt cải dầu vụ đông được dự báo sẽ giảm 9,2% xuống 2,95 triệu tấn

Việc gieo hạt hạt cải dầu ở Pháp vào cuối mùa hè năm ngoái và vụ thu hoạch kém năm 2021 đã bị gián đoạn do hạn hán có thể giúp duy trì căng thẳng nguồn cung dẫn đến giá kỷ lục trong năm nay.
Hạt cải dầu mùa đông đại diện cho gần như toàn bộ vụ hạt cải dầu ở Pháp, trong khi sản lượng lúa mạch vụ xuân đạt một khối lượng đáng kể.
Bộ nông nghiệp Phát đã tăng nhẹ dự báo gieo sạ lúa mạch vụ xuân lên 600.000 ha từ 593.000 trong tháng trước, thấp hơn rất nhiều so với mức cao đặc biệt 795.000 ha của năm 2020.
Argentia cũng duy trì kỳ vọng giảm số lượng gieo sạ của các vụ xuân khác, với ngô có hạt giảm 11,5% và hướng dương giảm 13,9%.
Lúa mì mềm, loại ngũ cốc chính của Pháp hầu như chỉ là cây trồng vụ đông, dự kiến có diện tích 4,90 triệu ha, tăng 15%. Diện tích củ cải đường ước đạt 397.000 ha, giảm 5,6% so với cùng kỳ.

Bộ nông nghiệp Pháp cho biết thêm, các đợt sương giá trong tháng 4 dường như không có tác động đáng kể, ngoại trừ việc tái canh hàng chục nghìn ha củ cải đường. 

Nguồn: VITIC/Reuters