Theo số liệu sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, 15 ngày đầu tháng 5 cả nước nhập khẩu 183.064 tấn lúa mì, kim ngạch đạt 65,7 triệu USD.
Tính chung từ đầu năm đến 15/5, cả nước nhập khẩu hơn 1,73 triệu tấn lúa mì, tổng kim ngạch đạt 638 triệu USD. So với cùng kỳ 2021, lượng nhập khẩu giảm nhẹ hơn 35.000 tấn, nhưng tổng kim ngạch tăng mạnh 32,53%.
Lượng giảm nhẹ trong khi kim ngạch tăng cho thấy trị giá bình quân mỗi tấn lúa mì nhập khẩu cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.
Cụ thể, từ đầu năm đến nay, trị giá bình quân 368 USD/tấn, tăng tới 35,3% so với cùng kỳ 2021 (tương đương tăng thêm gần 100 USD).
Xét về thị trường nhập khẩu, Australia là nhà cung cấp lúa mì lớn nhất của Việt Nam với 946.506 tấn (cập nhật theo thị trường hết tháng 4/2022), kim ngạch 352,7 triệu USD. Tuy nhiên, lượng nhập khẩu từ thị trường này giảm mạnh gần 250.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó các thị trường lớn khác đều ghi nhận sự tăng trưởng khá như: Brazil 299.385 tấn (tăng khoảng 70.000 tấn), kim ngạch 103,3 triệu USD; Hoa Kỳ 104.391 tấn (tăng khoảng 40.000 tấn); kim ngạch 46,9 triệu USD; Ấn Độ 72.601 tấn, kim ngạch 27 triệu USD (cùng kỳ năm ngoái chưa ghi nhận trong bảng thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan).
Thị trường đáng chú ý khác là Nga, cùng kỳ năm 2021 đạt hơn 15.000 tấn, kim ngạch hơn 11 triệu USD nhưng dữ liệu những tháng đầu năm năm 2022 chưa ghi nhận phát sinh dữ liệu nhập khẩu.

Nguồn: Haiquanonline