Công ty tư vấn nông nghiệp Nga Sovecon cho biết họ đã nâng dự báo xuất khẩu lúa mì niên vụ 2020/21 của Nga tăng 1,2 triệu tấn lên 39,1 triệu tấn do tốc độ vận chuyển nhanh chóng trong những tháng gần đây.
Nga đã tăng gấp đôi thuế xuất khẩu lúa mì lên 50 Euro (tương đương 60 USD) mỗi tấn từ thứ hai ngày 1/3 trong nỗ lực kiềm chế lạm phát giá lương thực cao do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thuế xuất khẩu đang duy trì ở mức ở mức 25 Euro/tấn có hiệu lực từ ngày 15-28/2.
Ước tính (mới) phản ánh tốc độ tăng nhanh của các lô hàng trong những tháng gần đây - trước khi áp dụng thuế xuất khẩu bắt đầu từ ngày 15/2.
Nguồn cung tăng trước khi thuế xuất khẩu mới được áp dụng đối với lúa mì kể từ ngày 2/6 và các lô hàng đến Kazakhstan tăng nhanh hơn về số lượng, nơi có chung khu vực hải quan tự do với Nga, cũng sẽ hỗ trợ xuất khẩu tổng thể của Nga trong những tháng tới.
Nga là một trong những nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới. Năm tiếp thị 2020/21 bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021.
 

Nguồn: VITIC/Reuters