Trong 5 tháng đầu năm 2022, không phải 15.000 tấn thịt lợn được nhập khẩu từ nước ngoài vào thị trường Nga, mà là 100.000 tấn như dự kiến ban đầu. Giá thịt lợn trong nước giảm trong bối cảnh giá thế giới tăng nên việc nhập khẩu không khả thi về mặt kinh tế. Thịt lợn nhập khẩu đã mất khả năng cạnh tranh trên thị trường nội địa.
Từ đầu năm 2022, thịt lợn nhập khẩu phải chịu mức thuế 25%. Trước đó, vào tháng 10/2021 Nga ra quyết định mức thuế nhập khẩu thịt lợn bằng 0%. Vào thời điểm đó, sản lượng nội địa của Nga trong 3 quý đầu năm 2021 sau một thời gian dài tăng 5-10%, lần đầu tiên giảm 0,1%, khiến các nhà sản xuất lo lắng.
Hiện nay, nguồn cung thịt lợn trên thị trường nội địa tăng. NSS ước tính mức tăng sản lượng là 6-7%. Khối lượng xuất khẩu đã giảm chỉ khoảng 1-2%. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/meatcommerce.com