Sản lượng thịt gia súc, thịt lợn, thịt cừu, thịt dê, thịt ngựa và các loại thịt động vật khác trong tháng 10/2022 đạt 289,3 nghìn tấn, tăng 6% so với tháng 10/2021 và tăng 2,3 nghìn tấn so với tháng 9/2022.
Theo Rosstat, sản lượng thịt lợn hơi, ướp lạnh trong tháng 10/2022 lên tới 261,4 nghìn tấn, tăng 7,2% so với tháng 10/2021 và tăng 2,1% so với tháng 9/2022. Tính chung trong 10 tháng năm 2022, sản lượng thịt lợn hơi, ướp lạnh tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 2,5 triệu tấn.
Sản lượng thịt gia cầm ướp lạnh tháng 10/2022 đạt 286,9 nghìn tấn, tăng lần lượt 2,1% và 3,6% so với tháng 10/2021 và tháng 9/2022. Tính chung 10 tháng năm 2022, sản lượng thịt gia cầm ướp lạnh giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2021, xuống 2,8 triệu tấn. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews