Theo AHDB, xuất khẩu thịt lợn của Anh (không bao gồm nội tạng) trong tháng 9/2022 đạt 17.900 tấn, tăng 4% so với tháng 8/2022 và tăng 9% so với tháng 9/2021. Tính chung, tổng xuất khẩu thịt lợn của Anh 9 tháng năm 2022 (không bao gồm nội tạng) đạt 177.200 tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng vẫn thấp hơn so với trước đại dịch.
Khối lượng xuất khẩu sang Trung Quốc tiếp tục giảm do sản xuất tại Trung Quốc phục hồi sau dịch ASF, xuất khẩu 9 tháng giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên, xuất khẩu sang EU tiếp tục tăng 49%.
Xuất khẩu nội tạng lợn của Vương quốc Anh đã tăng trưởng trong một số năm. Mặc dù xuất khẩu trong tháng 9/2022 giảm 2% so với tháng 8/2022 đạt mức 11.300 tấn nhưng vẫn tăng 31% so với tháng 9/2021. Tính chung 9 tháng năm 2022 đạt 107.000 tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc vẫn giữ thị phần xuất khẩu nội tạng lớn nhất của Anh, đạt tổng cộng 47.900 tấn, tuy nhiên, vẫn giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, xuất khẩu tăng trưởng ở EU và Philippines, đạt mức cao kỷ lục lần lượt là 30.100 tấn và 13.000 tấn.
Nhập khẩu thịt lợn (không bao gồm nội tạng) vào Anh trong tháng 9/202 đạt tổng cộng 59.300 tấn 2, tương đương với khối lượng trong tháng 8/2022 nhưng giảm 10% so với tháng 9/2021. Tính chung 9 tháng năm 2022 đạt 587.300 tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, vẫn thấp hơn so với mức trước đại dịch và Brexit, giảm 50.500 tấn so với năm 2019.

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews