Sản lượng thịt gia cầm và phụ phẩm ăn được trong hai tháng đầu năm 2023 cũng tăng 1,6% lên 812 nghìn tấn. Sản lượng thịt hơi, ướp lạnh và bán thành phẩm đông lạnh tăng 7,1% lên 711 nghìn tấn.
Sản lượng xúc xích tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 367 nghìn tấn, Sản lượng thịt hộp tăng 29,7% lên 130 triệu hộp; Sản lượng thủy sản, giáp xác và nhuyễn thể chế biến và đóng hộp tăng 4,8% lên 667 nghìn tấn. Đồng thời, sản lượng thức ăn thành phẩm cho gia súc phi sản xuất giảm 2,5% xuống 219 nghìn tấn. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/pig333