Sản lượng thịt lợn tại Đức sụt giảm mạnh 14%, Italia giảm 7,5% và Ba Lan giảm 14%, những nước mà dịch tả ASF tiếp tục cản trở xuất khẩu.
Sản lượng tại Bỉ dự kiến sẽ giảm 3% và ổn định ở Hà Lan trong bối cảnh nông dân lo ngại về các quy định mới về môi trường, vốn là một nhân tố dẫn đến các cuộc biểu tình quy mô lớn ở Hà Lan. Ngược lại, Tây Ban Nha - nước sản xuất thịt lợn lớn nhất của EU được dự đoán sẽ tiếp tục xu hướng tăng sản lượng lên 3%.
Nhìn chung, sản lượng thịt lợn của EU năm 2022 dự kiến sẽ giảm 4,7%, nhu cầu cũng dự báo sẽ giảm. Năm 2022, tiêu thụ nội địa của EU có thể giảm 3,3% xuống mức trung bình 31,7 kg/người.
Năm 2022 xuất khẩu thịt lợn của EU dự kiến sẽ giảm 9,6%, trong khi nhập khẩu thịt lợn tăng 28%. Thịt lợn xuất khẩu sang Trung Quốc được dự báo sẽ giảm mạnh 40%, gần với mức trước dịch tả ASF, do Trung Quốc tiếp tục khôi phục sản xuất thịt lợn. Xuất khẩu thịt lợn của EU sang các thị trường khác sẽ tăng trong năm nay, bao gồm tăng 20% sang Nhật Bản, Philippines, Mỹ và Australia.
Xuất khẩu thịt lợn sang Anh tiếp tục phục hồi sau tác động của các hạn chế Brexit mới được áp dụng trong năm 2021, dự báo sẽ tăng 10% trong năm 2022, gần đạt mức của năm 2019, trong khi nhập khẩu thịt lợn của EU từ Anh dự kiến tăng 34%.

Nguồn: Vinanet/VITIC/pig-world.co.uk