Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước tính đạt 400 nghìn tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 267,1 nghìn tấn, tăng 6%; tôm đạt 87,6 nghìn tấn, tăng 0,9%.
Nuôi cá tra gặp khó khăn khi giá cá tra tiếp tục giảm, hiện dao động từ 19.000-20.000 đồng/kg, với mức giá này người nuôi lỗ từ 3.000-5.000 đồng/kg. Sản lượng cá tra tháng 7/2019 ước tính đạt 127,7 nghìn tấn, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Đồng Tháp đạt 44,5 nghìn tấn, tăng 5,3%; An Giang đạt 38,7 nghìn tấn, tăng 10,1%.
Giá tôm thẻ chân trắng vẫn giữ mức tương đương với mức giá tại thời điểm trung tuần tháng 6/2019, bên cạnh đó môi trường thả nuôi tôm thẻ không ổn định nên người dân giảm diện tích và mật độ nuôi. Sản lượng tôm thẻ chân trắng tháng 7/2019 ước tính đạt 55,6 nghìn tấn, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số địa phương có sản lượng giảm mạnh: Cà Mau đạt 7,2 nghìn tấn, giảm 4%; Trà Vinh đạt 6,8 nghìn tấn, giảm 39,7%; Kiên Giang đạt 2,9 nghìn tấn, giảm 0,9%. Sản lượng tôm sú tháng Bảy ước tính đạt 34,1 nghìn tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Bạc Liêu đạt 14 nghìn tấn, tăng 9,2%; Trà Vinh đạt 2,2 nghìn tấn, tăng 15,8%.
Sản lượng thủy sản khai thác tháng 7/2019 ước tính đạt 340,5 nghìn tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 272,6 nghìn tấn, tăng 4,9%; tôm đạt 10,2 nghìn tấn, tăng 6,3%. Khai thác biển tháng Bảy ước tính đạt 324,3 nghìn tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 261,9 nghìn tấn, tăng 4,9%; tôm đạt 9,1 nghìn tấn, tăng 5,8%.
Tính chung 7 tháng năm 2019, sản lượng thủy sản ước tính đạt 4.521 nghìn tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 2.321,2 nghìn tấn, tăng 6,3%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 2.199,8 nghìn tấn, tăng 4,9% (sản lượng khai thác biển đạt 2.099,6 nghìn tấn, tăng 5,1%).
Nguồn: VITIC/Tổng cục Thống kê

Nguồn: Vinanet