Riêng tháng 3/2024 nhập khẩu giấy tăng 52,8% về lượng, tăng 48,9% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 200.648 tấn, tương đương 177,61 triệu USD; so với cùng tháng năm 2023 thì giảm 0,7% về lượng và giảm 3,9% về kim ngạch. Giá nhập khẩu giấy các loại trong tháng 3/2024 đạt trung bình 885,2 USD/tấn, giảm 2,5% so với tháng liền kề trước đó và giảm 3,2% so với tháng 3/2023.
Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản là các thị trường lớn cung cấp giấy các loại cho Việt Nam; trong đó, nhập khẩu từ Trung Quốc 179.913 tấn, tương đương 170,84 triệu USD, giá 949,6 USD/tấn, tăng 19% về lượng, tăng 15% về kim ngạch nhưng giảm 3,3% về giá so với 3 tháng đầu năm 2023, chiếm 33,3% trong tổng lượng giấy các loại nhập khẩu của cả nước và chiếm 35,3% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu từ Nhật Bản 68.475 tấn, tương đương 57,23 triệu USD, giá nhập khẩu 835,8 USD/tấn, tăng 35,9% về lượng, tăng 23,3% về kim ngạch nhưng giảm 9,3% về giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm trên 12,7% trong tổng lượng và chiếm 11,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu giấy các loại của cả nước.
Nhập khẩu từ Hàn Quốc 64.203 tấn trị giá 57,12 triệu USD, giá 889,6 USD/tấn, giảm 17,6% về lượng, giảm 8,6% về kim ngạch nhưng tăng 11% về giá so với cùng kỳ năm 2023, chiếm gần 12% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Nhập khẩu từ Indonesia giảm mạnh 29% về lượng, giảm 30,7% về kim ngạch và giảm 2,3% về giá so với cùng kỳ, đạt 60.319 tấn, tương đương 53,57 triệu USD, chiếm trên 11% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.

Nhập khẩu giấy các loại 3 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/4/2024 của TCHQ)

Thị trường nhập khẩu giấy 3 tháng đầu năm 2024

Nguồn: Vinanet/VITIC