Theo tính toán từ số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 4 tháng đầu năm 2024, nước này nhập khẩu 1,86 nghìn tấn hạt tiêu, trị giá 8,49 triệu USD, giảm 19% về lượng và giảm 13,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu vào Trung Quốc đạt mức 4.576 USD/tấn, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trung Quốc nhập khẩu hạt tiêu từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, các nguồn cung hạt tiêu lớn cho Trung Quốc gồm: Indonesia, Việt Nam, Brazil, Malaysia, Ấn Độ.
Indonesia là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất với lượng nhập khẩu đạt 941 tấn, trị giá 4,26 triệu USD, giảm 31,7% về lượng và giảm 22,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Thị phần hạt tiêu của Indonesia trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc giảm từ 60,21% trong 4 tháng đầu năm 2023 xuống 50,7% trong cùng kỳ của năm nay.

Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn thứ 2 cho Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm 2024, lượng nhập khẩu đạt 696 tấn, trị giá gần 2,93 triệu USD, giảm 5,1% về lượng, nhưng tăng 9,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 32% trong 4 tháng đầu năm 2023 lên 37,5% trong 4 tháng đầu năm 2024.
Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), Trung Quốc chưa có nhu cầu nhập khẩu có thể do lượng tồn kho của năm trước vẫn còn, có thể do năm ngoái họ đã nhập khẩu gần 60.000 tấn và lượng tiêu mua trong những năm trước COVID-19 vẫn còn dôi dư, nên bây giờ họ tham gia thị trường rất yếu. Song có dấu hiệu cho thấy, trong quý II này Trung Quốc sẽ tham gia thị trường, đầu tiên là mặt hàng tiêu trắng và sau đó là tiêu đen.

Nguồn: H.Mĩ/Doanh nghiệp & Kinh doanh