Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 4/2024 xuất khẩu hạt tiêu tăng nhẹ 1,2% về khối lượng, tăng 4,2% về kim ngạch so với tháng 3/2024, đạt 26.216 tấn, tương đương 116,27 triệu USD, giá trung bình 4.435 USD/tấn, tăng 3%.
Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu 82.970 tấn hạt tiêu, tương đương 351,91 triệu USD, giá trung bình 4.241,5 USD/tấn, giảm 19% về lượng nhưng tăng 11% về kim ngạch và tăng 37,4% về giá so với cùng kỳ năm 2023.
Thị trường Mỹ tiêu thụ nhiều nhất các loại hạt tiêu của Việt Nam, đạt 22.766 tấn, tương đương 100,07 triệu USD, chiếm 27,4% trong tổng lượng và chiếm 28,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước, tăng 45,7% về lượng, tăng 60% kim ngạch so với cùng kỳ 4 tháng đầu năm 2023, giá tăng 9,9%, đạt 4.395,6 USD/tấn.
Xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Đức đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 5.503 tấn, tương đương 26,23 triệu USD, giá 4.767 USD/tấn, tăng 108,8% về lượng, tăng 147% về kim ngạch và giá tăng 18,4%; chiếm trên 6,6% trong tổng lượng và chiếm 7,5% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ tăng 26,3% về lượng, tăng 59% kim ngạch và tăng 25,9% về giá so với cùng kỳ 4 tháng đầu năm 2023, đạt 5.557 tấn, tương đương 22,37 triệu USD, giá 4.026 USD/tấn, chiếm 6,7% trong tổng lượng và chiếm 6,4% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.

Xuất khẩu hạt tiêu 4 tháng đầu năm 2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/5/2024 của TCHQ)

Xuất khẩu hạt tiêu 4 tháng năm 2024 giảm khối lượng, tăng kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC