Sản lượng đậu tương hàng năm của tỉnh này dự kiến sẽ tăng 1,3 triệu tấn. Con số này, nếu đạt được, sẽ thêm gần 8% vào tổng sản lượng đậu tương của Trung Quốc đạt được vào năm 2021.
Hơn 80% lượng đậu tương mà Trung Quốc tiêu thụ hàng năm được nhập khẩu, chủ yếu từ Brazil và Mỹ.
Sản lượng đậu tương của Trung Quốc đã giảm mạnh vào năm ngoái khi nông dân quyết định trồng nhiều ngô hơn vì lợi nhuận cao hơn. Bộ nông nghiệp Trung Quốc dự báo sản lượng đậu tương mùa vụ 2021/2022 sẽ giảm 16,3% so với vụ 2020-21. Bộ ước tính diện tích đất trồng đậu nành trong giai đoạn 2021-2022 là 8,4 triệu ha. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/world-grain.com