(Gạo quy xay xát; ĐVT: nghìn tấn; năm marketing tùy thuộc mỗi thị trường)
 

Nguồn: Vinanet/VITIC (Theo USDA)