Gạo quy xay xát; ĐVT: nghìn tấn; năm marketing tùy thuộc mỗi thị trường

usda du bao san luong gao the gioi
 
 

Nguồn: VITIC / USDA