Trong dự báo triển vọng nông nghiệp 2022/32, Ủy ban ước tính dầu cọ sẽ chiếm 9% tổng sản lượng dầu diesel sinh học vào năm 2032, giảm từ mức trung bình 23% trong năm 2019/21.
Theo chỉ thị năng lượng tái tạo của EU, nhiên liệu làm từ dầu cọ, bị cáo buộc có liên quan đến nạn phá rừng, sẽ bị loại bỏ dần vào năm 2030. Động thái này đã gây ra sự phản đối kịch liệt từ hai nhà sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới là Malaysia và Indonesia.
Ngược lại, tỷ lệ dầu diesel sinh học tiên tiến dự kiến sẽ tăng lên 42% vào năm 2032, từ mức 29% trong năm 2019/21. Trong số này dầu diesel sinh học từ dầu thải và chất béo sẽ chiếm 26%, tăng từ mức 23%, và các loại dầu diesel sinh học tiên tiến khác chiếm 16%, tăng từ 6% trước đó.
Sự gia tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi các mục tiêu pha trộn nhiên liệu cụ thể cho nhiên liệu sinh học tiên tiến và thực tế là chúng có thể được tính gấp đôi vào các mục tiêu pha trộn bắt buộc chung.
Việc sử dụng các loại dầu thực vật khác, chủ yếu là dầu hạt cải trong dầu diesel sinh học, được dự kiến sẽ duy trì tương đối ổn định ở mức khoảng 50% nguyên liệu dầu diesel sinh học.
Trong thực phẩm, việc sử dụng dầu thực vật được dự kiến sẽ tăng 2,9% so với mức trung bình năm 2020/22 lên 10,6 triệu tấn vào năm 2032.
Nhưng những nỗ lực cắt giảm sử dụng dầu cọ và dầu đậu tương ở EU sẽ dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong sự cân bằng giữa các loại dầu thực vật khác nhau, Ủy ban dự báo.
Ủy ban cho biết việc sử dụng dầu cọ trong thực phẩm sẽ giảm 35,7% và dầu đậu tương giảm 23,5%, trong khi dầu hạt cải sẽ tăng 12,6% và dầu hướng dương sẽ tăng 27,5%.
Như vậy, việc sử dụng và nhập khẩu dầu cọ của EU sẽ giảm mạnh xuống còn 3,3 triệu tấn vào năm 2032, từ mức 6 triệu tấn trong năm 2020/22.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters