Trong đó, xuất khẩu hải sản sang thị trường này chiếm 56% tổng giá trị xuất khẩu, đạt gần 127 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020. Nhìn chung, xuất khẩu các nhóm mặt hàng hải sản của Việt Nam sang Hàn Quốc trong 4 tháng đầu năm nay đều tăng so với cùng kỳ năm 2020 (trừ cua ghẹ và giáp xác khác).

Xuất khẩu hải sản sang Hàn Quốc tăng 5%

Trong các nhóm mặt hàng hải sản, mực bạch tuộc là các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc, chiếm gần 55% tổng giá trị, đạt hơn 69 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ. Tiếp đến là nhóm mặt hàng cá các loại khác (trừ cá ngừ, cá tra) chiếm gần 42%, đạt gần 53 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, xuất khẩu cá ngừ và nhuyễn thể khác của Việt Nam sang Hàn Quốc tăng “phi mã” so với cùng kỳ, lần lượt là 228% và 275%. 

Xuất khẩu bạch tuộc sang Hàn Quốc tăng 29%

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, Hàn Quốc đang là thị trường nhập khẩu nhuyễn thể chân đầu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 42% tổng giá trị xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm 2021, đạt 69 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị xuất khẩu mực, bạch tuộc chiếm 81%. Hàn Quốc đang tăng nhập khẩu bạch tuộc của Việt Nam, tăng 29%, giảm nhập khẩu mực, giảm 34%. Việc hưởng ưu đãi thuế quan 0% đang tạo lợi thế cho các DN tăng xuất khẩu bạch tuộc tươi sống và đông lạnh sang thị trường này. Đồng thời giúp Việt Nam gia tăng thị phần tại thị trường này, trở thành nguồn cung bạch tuộc lớn nhất cho thị trường Hàn Quốc.

Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam sang Hàn Quốc chiếm hơn 52% tổng giá trị xuất khẩu. Trong đó, Hop Tan Seafood, Mai Linh Co., Ltd và Kien Cuong Seafood là 3 công ty XK nhiều nhất các sản phẩm nhuyễn thể chân đầu sang Hàn Quốc, chiếm 25% tổng giá trị. 

Nguồn: Vasep