Theo Reuters đưa tin, xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đã giảm trong mùa tiếp thị 2020-21 so với năm trước.
Xuất khẩu ngũ cốc của nước này đã giảm 21,5% xuống còn 32,9 triệu tấn cho đến nay trong niên vụ tháng 7/2020 - tháng 6/2021.
Tổng cộng 13,85 triệu tấn lúa mì cũng như 14,53 triệu tấn ngô và 3,97 triệu tấn lúa mạch .
Hạn ngạch xuất khẩu lúa mì 17,5 triệu tấn được đặt ra cho niên vụ 2020-21 tháng 7 - tháng 6, có nghĩa là các nhà xuất khẩu đã sử dụng khoảng 79% tổng hạn ngạch bằng cách xuất khẩu 13,85 triệu tấn lúa mì trong mùa này.
Ukraine đã xuất khẩu khoảng 57 triệu tấn ngũ cốc trong niên vụ 2019-20, nhưng chính phủ Ukraine ước tính xuất khẩu ngũ cốc có thể giảm xuống 45,4 triệu tấn trong niên vụ 2020-21 do thu hoạch ít hơn.
 

Nguồn: VITIC/Reuters