Theo Hiệp hội Thịt Brazil (ABPA), xuất khẩu thịt lợn của Brazil (xét tất cả các sản phẩm, tươi sống và chế biến) trong tháng 8/2022 đạt 116.300 tấn, đây là khối lượng xuất khẩu lớn nhất từ trước đến nay của ngành chăn nuôi lợn Brazil trong một tháng và vượt 27,7% so với cùng kỳ năm 2021, với 91.000 tấn. Về kim ngạch xuất khẩu trong tháng 8/2022 đạt 269 triệu USD, tăng 28,7% so với tháng 8/2021, với 209 triệu USD.
Tính chung 8 tháng năm 2022, xuất khẩu thịt lợn của Brazil đạt 722.800 tấn, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái với 756.500 tấn, kim ngạch đạt 1,607 tỷ USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2021, với 1,805 tỷ USD.
Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chủ yếu, với 49.200 tấn trong tháng 8/2022, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu sang Philippines 11.500 tấn (tăng 381%), xuất khẩu sang Việt Nam 6.300 tấn (tăng 48%), Chile 6.000 tấn (tăng 6%) và Thái Lan 4.800 tấn (tăng 8376%).
Xuất khẩu thịt lợn sang Trung Quốc trong tháng 8 tăng mạnh, đặc biệt ở các thị trường như Chile, Thái Lan, Việt Nam và Philippines. Chủ tịch ABPA, Ricardo Santin cho rằng quý 6 tháng cuối năm 2022 sẽ có tăng trưởng tốt hơn so với sáu tháng đầu năm nay.

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews