Thông tin chi tiết có thể liên hệ trực tiếp với ban tổ chức sự kiện hoặc Thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga (ru@moit.gov.vn)
Doanh nghiệp/độc giả vui lòng xem danh sách tại file đính kèm.
Thương vụ Việt Nam tại Nga 

Nguồn: vietnamexport.com