Hội nghị nhằm thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác và mở rộng xuất khẩu, thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất; quảng bá hình ảnh ngành công nghiệp da giày, giới thiệu tiềm năng xuất khẩu, chất lượng các sản phẩm và khả năng đáp ứng yêu cầu da dạng của các bạn hàng, các nhà nhập khẩu….

Với quy mô 300 doanh nghiệp tham dự, Hội nghị Xúc tiến xuất khẩu ngành da giày dự kiến quy tụ các doanh nghiệp da giày trong nước và các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang hoạt động tại Việt Nam; các nhà nhập khẩu, các nhà bán buôn, bán lẻ giày dép, cặp túi xách châu Âu, Mỹ trong khu vực…

Nguồn: VITIC/Báo đầu tư