So với kỳ báo cáo trước, trong tháng 8, Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) hạ dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2017 – 2018 từ tăng 1,2% xuống còn 0,6%, tương ứng sản lượng còn 158,56 triệu bao.
Con số này thấp hơn 0,3% so với niên vụ 2016 - 2017. Trong đó, sản lượng cà phê arabica ước đạt 97,16 triệu bao, giảm 6,6% so với niên vụ trước. Sản lượng cà phê robusta ước đạt 61,4 triệu bao, tăng 11,5%.
 Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự đoán sản lượng cà phê toàn cầu giai đoạn 2018-2019 đạt 171,2 triệu bao, tăng 7,1% chủ yếu do sản lượng kỷ lục của Brazil.
 Để tải bản đầy đủ báo cáo Thị trường cà phê tháng 8, xin vui lòng nhấp vào link dưới đây

downloadbaocaothitruongcaphethang8_IGIG.pdf

Nguồn: Đức Quỳnh/Vietnambiz, Kinh tế & Tiêu dùng