MỤC LỤC
I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI
1. Diễn biến giá đường tại thị trường London và New York
2. Diễn biến giá đường tại thị trường Thái Lan tháng 10/2021
3. Giá đường tại một số thị trường khác
4. Cung cầu tại một số thị trường chủ yếu
4.1. Cung cầu tại Brazil tháng 10/2021
4.2. Cung cầu tại Thái Lan tháng 10/2021
4.3. Cung cầu tại Ấn Độ tháng 10/2021
4.4. Cung cầu tại một số thị trường khác: Ai Cập, Philippines, Mỹ, Mexico
5. Dự báo thị trường đường thế giới
II. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG TẠI VIỆT NAM
1. Diễn biến giá tháng 10/2021
2. Nguồn cung
3. Nhu cầu
4. Dự báo thị trường đường Việt Nam tháng 11/2021
BẢNG
Bảng 1: Giá đường trắng 45 ICUMSA của Thái Lan tháng 10/2021
Bảng 2: Giá đường tại Việt Nam trong tháng 9/2021
BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Đồ thị giá đường trắng tại London từ ngày 22/9/2021 – 22/10/2021
Biểu đồ 2: Đồ thị giá đường thô tại New York từ ngày 22/9/2021 – 22/10/2021
Biểu đồ 3: Đồ thị giá đường trắng 45 ICUMSA Thái Lan từ ngày 22/9/2021 – 22/10/2021
Biểu đồ 4: Tiêu thụ đường của Mexico
Biểu đồ 5: Tiêu thụ chất tạo ngọt của Mexico năm 2011 - 2020
Biểu đồ 6: Xuất khẩu đường của Thái Lan sang Việt Nam năm 2020 - 2021
QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ĐƯỜNG LINK SAU ĐÂY:

Nguồn: Vinanet/VITIC