- Các nhà kinh doanh đường tiếp tục điều chỉnh giảm ước tính sản lượng đường của Brazil, nước xuất khẩu đường lớn nhất thế giới, chiếm tới …. xuất khẩu đường toàn cầu, bởi tin rằng hạn hán khắc nghiệt và sương giá sẽ ảnh hưởng đến năng suất trồng mía.

- Dự báo cán cân cung đường toàn cầu giai đoạn 2021/22 dao động xuống mức thâm hụt…., từ mức thặng dư...

- Trong trường hợp xấu nhất nếu sản lượng đường của Brazil giảm xuống…, thì cán cân đường toàn cầu sẽ thâm hụt … vào năm 2021/22.

Thông tin chi tiết xem trong Báo Cáo.

MỤC LỤC

I.    DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI

1.    Diễn biến giá đường tại thị trường London

2.    Diễn biến giá đường tại thị trường NewYork

3.    Nguồn cung tại một số thị trường chủ yếu

3.1. Nguồn cung tại Brazil

3.2. Nguồn cung tại Thái Lan

3.3. Nguồn cung tại Ấn Độ

4.    Nhu cầu tại các thị trường lớn

4.1. Nhu cầu tại Ấn Độ

4.2. Nhu cầu tại Mỹ

4.3. Nhu cầu tại Pakistan

5.   Dự báo thị trường đường thế giới

II.  DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG TẠI VIỆT NAM

1.   Diễn biến giá

2.   Nguồn cung

3.   Nhu cầu

4.   Dự báo thị trường đường Việt Nam trong tháng 9/2021

BẢNG

Bảng 1: Bảng giá đường tại Việt Nam trong tháng 7/2021

Bảng 2: Bảng lượng đường nhập khẩu từ 5 nước vào Việt Nam

BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Đồ thị giá đường trắng tại London từ 20/7 – 20/8/2021

Biểu đồ 2: Đồ thị giá đường thô tại New York từ 20/7 – 20/8/2021

QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ĐƯỜNG LINK SAU:

Diễn biến giá đường thế giới và Việt Nam tháng 8/2021: Phân tích và dự báo

 

 

Nguồn: VITIC