MỤC LỤC

I. DIỄN BIẾN GIÁ DẦU CỌ THẾ GIỚI

1. Diễn biến giá dầu cọ và dầu đậu tương tháng 11/2021

- Đồ thị giá dầu cọ thô tại Bursa Malaysia từ 22/10/2021-22/11/2021

- Giá xuất khẩu dầu cọ thô kỳ hạn tháng 12/2021

- Diễn biến giá xuất khẩu dầu cọ thô và dầu đậu tương  tháng 9/2020 - 9/2021

2. Diễn biến giá các loại dầu thực vật khác: Dầu mù tạt, bơ thực vật vanaspati,  dầu hướng dương. 

 Đồ thị giá một số loại dầu thực vật năm 2020 - 2021

 Diễn biến giá dầu hạt cải năm 2017 - 2021

II. DIỄN BIẾN CUNG CẦU DẦU THỰC VẬT THẾ GIỚI

1.Thông tin cung - cầu dầu cọ tại Indonesia trong tháng 11/2021

2. Thông tin cung - cầu dầu cọ tại Malaysia trong tháng 11/2021

3. Thông tin cung - cầu dầu cọ tại Ấn Độ trong tháng 11/2021

5. Các thông tin về dầu thực vật khác

III. Dự báo thị trường dầu cọ trong thời gian tới

QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ĐƯỜNG LINK SAU:

Diễn biến thị trường dầu cọ thế giới tháng 11/2021: Phân tích và dự báo

Nguồn: Vinanet/VITIC