Thị trường gạo thế giới bắt đầu có dấu hiệu sôi động trở lại khi dịch Covid-19 ở các nước xuất khẩu và nhập khẩu bớt căng thẳng, cho phép hoạt động thương mại gạo được nối lại.
Trong bối cảnh đó, giá gạo tại Châu Á - trung tâm xuất khẩu gạo của thế giới cũng có tín hiệu tăng lên, thể hiện rõ nét nhất ở Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, giá gạo Thái Lan – đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam - đi xuống vì lý do tỷ giá, khiến cho việc cạnh tranh với gạo Thái Lan trên thị trường xuất khẩu trở nên khó khăn hơn.
Với những tác động trên, giá Việt Nam tháng 9 cũng đảo chiều.
Trên cơ sở phân tích tình hình cung – cầu cùng những dữ liệu dự báo mới nhất về thị trường gạo thế giới, báo cáo “Thị trường gạo thế giới tháng 9/2021 – đánh giá tác động tới thị trường lúa gạo Việt Nam: Phân tích và dự báo” đưa ra bức tranh toàn cảnh về thị trường gạo toàn cầu, những đối thủ cạnh tranh mạnh trên thị trường xuất khẩu và những thị trường tiềm năng cho tiêu thụ gạo, cùng dự báo về triển vọng thị trường trong thời gian tới.
MỤC LỤC

I.  THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THẾ GIỚI  

1. Thị trường lúa gạo thế giới tháng 9/2021 – những thông tin giá cả, cung – cầu cập nhật đáng chú ý nhất.

1.1. Giá gạo thế giới
Bảng giá chào bán các loại gạo xuất khẩu 5% tấm, 10% tấm, 15% tấm, 25% tấm tại một số thị trường chủ chốt: Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Mỹ, Campuchia từ năm 2019 - 30/9/2021
1.2. Sản lượng gạo thế giới năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22
USDA điều chỉnh và cập nhật dữ liệu sản lượng gạo tại thế giới năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22
- Sản lượng gạo tại Việt Nam vụ 2020/21 và dự báo vụ 2021/22 
- Sản lượng gạo tại Trung Quốc vụ 2020/21 và dự báo vụ 2021/22 
- Sản lượng gạo tại Ấn Độ vụ 2020/21 và dự báo vụ 2021/22 
- Sản lượng gạo tại Thái Lan vụ 2020/21 và dự báo vụ 2021/22 
- Sản lượng gạo tại Philippines vụ 2020/21 và dự báo vụ 2021/22 
- Sản lượng gạo tại Indonesia vụ 2020/21 và dự báo vụ 2021/22 ...
1.3. Tiêu thụ gạo thế giới

1.3.1. Tiêu thụ gạo nói chung
USDA điều chỉnh và cập nhật dữ liệu tiêu thụ gạo thế giới năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22
- Tiêu thụ gạo tại tại Việt Nam năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22
- Tiêu thụ gạo tại Trung Quốc năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22
- Tiêu thụ gạo tại Ấn Độ năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22
- Tiêu thụ gạo tại Thái Lan năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22
- Tiêu thụ gạo tại Philippines năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22
- Tiêu thụ gạo tại Indonesia năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22....
1.3.2. Nhu cầu cầu gạo Basmati trên toàn cầu tăng mạnh
Biểu đồ: Xuất khẩu gạo Basmati của Ấn Độ và Thái Lan
Biểu đồ: Xuất khẩu gạo Basmati của Ấn Độ
Biểu đồ: Xuất khẩu gạo Basmasti Pakistan
Biểu đồ: Xuất khẩu gạo Basmati của Ấn Độ và Pakistan sang EU
1.4. Thương mại gạo thế giới
USDA điều chỉnh và cập nhật dữ liệu xuất khẩu gạo thế giới năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22
- Xuất khẩu gạo của Ấn Độ năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22
- Xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22
- Xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22
- Xuất khẩu gạo của Trung Quốc năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22
USDA điều chỉnh và cập nhật dữ liệu nhập khẩu gạo thế giới năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22
- Nhập khẩu gạo của Châu Phi cận Sahara năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22
- Nhập khẩu gạo Trung Quốc năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22
- Nhập khẩu gạo EU năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22
- Nhập khẩu gạo Philippines năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22 
1.5. Dự trữ gạo thế giới
USDA điều chỉnh và cập nhật dữ liệu dự trữ gạo thế giới năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22
- Dự trữ gạo của Trung Quốc năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22
- Dự trữ gạo của Ấn Độ năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22
- Dự trữ gạo của Thái Lan  năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22
- Dự trữ gạo của Philippines năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22
- Dự trữ gạo của Indonesia năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22
- Dự trữ gạo của Việt Nam năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22...
2. Thị trường lúa gạo Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.
Biểu đồ: Diễn biến giá gạo XK của Ấn Độ trong năm 2021
Biểu đồ: So sánh giá gạo XK của Ấn Độ với Việt Nam, Thái Lan trong năm 2021
Biểu đồ: Biểu đồ so sánh xuất khẩu gạo của Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan năm 2021
Biểu đồ: Diễn biến giá gạo xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2021
3. Thị trường gạo Campuchia 

4. Thị trường gạo Bangladesh – nước gần đây nổi lên thành nhà nhập khẩu gạo lớn trên thế giới

5. Thị trường gạo Ai Cập – nước phải tăng mạnh nhập khẩu do sản lượng nội địa giảm
Biểu đồ: Diễn biến sản lượng và nhập khẩu gạo của Ai Cập từ năm 2015 - 2021
6. Thị trường gạo Mỹ - Nhu cầu gạo thơm không ngừng tăng 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TỚI THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO VIỆT NAM  

1. Diễn biến giá
- Diễn biến giá gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2021
- Giá một số sản phẩm lúa gạo trên thị trường trong nước tháng 1 - 9/2021
2. Nhu cầu từ khách hàng quốc tế đối với gạo Việt Nam tăng 

QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ĐƯỜNG LINK SAU ĐÂY:

Nguồn: Vinanet/VITIC