Giá TĂCN trong nước tiếp tục cao do giá nguyên liệu nhập về Việt Nam cao.
Nhu cầu ngô và đậu tương của Trung Quốc giảm do giá lợn hơi giảm, nhu cầu lúa mì, lúa mạch tăng cao do nhu cầu mì ống trên toàn cầu tăng mạnh.
Thị trường TĂCN thế giới tháng 10/2021 dự báo sẽ …….

I.    Diễn biến giá thức ăn chăn nuôi các thị trường chủ chốt trên thế giới tháng 9/2021

1.    Xu hướng giá chung trên thế giới

1.1.    Ngô và sản phẩm ngô

1.2.    Đậu tương và khô đậu tương

1.3.    Lúa mì

1.4.    Gạo tấm

II.    Cung – cầu thế giới

1.    Nguồn cung

1.1.    Ngô và sản phẩm ngô

1.2.    Đậu tương và khô đậu tương

1.3.    Lúa mì

2.    Nhu cầu

2.1.    Ngô và sản phẩm ngô

2.2.    Đậu tương và khô đậu tương

2.3.    Lúa mì

III.    Tác động của thị trường thế giới tới thị trường Việt Nam

1.    Tác động tới giá trong nước

2.    Tác động tới nguồn cung trong nước

IV.    Dự báo

Những thông tin phân tích và dự báo về thị trường TĂCN thế giới trong thời gian tới và những tác động tới thị trường Việt Nam được thông tin chi tiết trong báo cáo
Quý khách hàng quan tâm, xin vui lòng bấm vào đường link sau đây:

Nguồn: Vinanet/VITIC