Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2021 kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước tiếp tục giảm tháng thứ 3 liên tiếp, giảm 13,3% so với tháng 7/2021 và giảm 1,4% so với tháng 8/2020, đạt 80,61 triệu USD.
Tính chung cả 8 tháng đầu năm 2021 kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này vẫn tăng trưởng tốt 38,8% so với 8 tháng đầu năm 2020, đạt 698,19 triệu USD.
Thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc, đạt 249,61 triệu USD, tăng 90% so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 35,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước; riêng tháng 8/2021 đạt28,48 triệu USD, giảm 13,2% so với tháng 7/2021 nhưng tăng 12% so với tháng 8/2020.
Campuchia đứng thứ 2 đạt 102,42 triệu USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 14,7% trong tổng kim ngạch, riêng tháng 8/2021 đạt 12,26 triệu USD, giảm 20% so với tháng 7/2021 và giảm 4,3% so với tháng 8/2020.
Thị trường Mỹ đứng thứ 3 đạt 68,98 triệu USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ, chiếm 9,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước.
Đáng chú ý, xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang thị trường Ấn Độ tháng 8/2021 tăng mạnh trở lại 377,7% so với tháng 7/2021 và tăng 113% so với tháng 8/2020, đạt 13,24 triệu USD, tính chung cả 8 tháng đầu năm 2021 tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020 đạt 66,65triệu USD, chiếm 9,6%.
Nhìn chung, xuất khẩu thức ăn gia súc 8 tháng đầu năm 2021 sang đa số thị trường tăng kim ngạch so với 8 tháng năm 2020.

Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 8 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/9/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thức ăn gia súc 8 tháng năm 2021 tăng trưởng tốt

 

Nguồn: VITIC