MỤC LỤC

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG    

TÓM TẮT    
I. Thị trường thế giới    
1.1 Gỗ xây dựng khan hiếm và đang tăng giá mạnh trên thị trường châu Âu    
1.2 Giá ván ép ở mức cao mới ngay cả khi giá gỗ xẻ giảm    
II. Chính sách    
2.1 Ấn Độ chấm dứt vụ việc điều tra CBPG sản phẩm Ván gỗ MDF của Việt Nam    
2.2 Gỗ Campuchia xuất sang Việt Nam cần bằng chứng hợp pháp    
III. Thông tin ngành gỗ trong nước    
IV. Tình hình về hoạt động nhập khẩu mặt hàng gỗ xây dựng năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021    
4.1 Sơ bộ kết quả nhập khẩu mặt hàng gỗ xây dựng tháng 6/2021    
4.2 Chủng loại gỗ xây dựng nhập khẩu    
4.3 Giá nhập khẩu gỗ xây dựng    
4.4 Thị trường nhập khẩu gỗ xây dựng    
V. Nhận định và dự báo    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG
BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Trị giá nhập khẩu gỗ xây dựng của Việt Nam năm 2019– 2021    
Biểu đồ 2: Cơ cấu chủng loại nhập khẩu gỗ xây dựng của Việt Nam    
BẢNG
Bảng 1: Chủng loại gỗ xây dựng Việt Nam nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2021   
Bảng 2: Chủng loại gỗ xây dựng Việt Nam nhập khẩu năm 2020    
Bảng 3: Thị trường gỗ xây dựng Việt Nam nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2021    
Bảng 4: Thị trường gỗ xây dựng Việt Nam nhập khẩu năm 2020 

Bạn đọc quan tâm, xin vui lòng xem chi tiết:


Nguồn: VITIC