Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản tháng 5 tiếp tục sụt giảm tháng thứ 2 liên tiếp; cụ thể: tháng 4 giảm 3,8%, tháng 5 giảm tiếp 9,3% so với tháng 4/2021, đạt 174,24 triệu USD, nhưng tăng 22% so với tháng 5/2020.
Tinh chung cả 5 tháng đầu năm 2021 kim ngạch nhập khẩu hàng thủy sản các loại của cả nước tăng mạnh 23,8% so với cùng kỳ năm 2020, đạt trên 865,14 triệu USD.
Ấn Độ, Na Uy, thị trường Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản là các thị trường cung cấp chủ yếu các loại thủy sản cho Việt Nam; trong đó, nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Ấn Độ trong 5 tháng đầu năm nay tăng mạnh 32,1% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 125,67 triệu USD, chiếm 14,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản các loại của cả nước; trong đó riêng tháng 5/2021 đạt 22,94 triệu USD, giảm 14,8% so với tháng 4/2021 nhưng tăng nhẹ 3,7% so với tháng 5/2020.
Nhập khẩu từ trường Na Uy đạt 101,78 triệu USD, tăng 21,6%, chiếm 11,8%; riêng tháng 5/2021 tăng 2,3% so với tháng 4/2021 và tăng 14,7% so với tháng 5/2020, đạt 22,75 triệu USD.
Đáng chú ý nhập khẩu thủy sản từ thị trường Đông Nam Á trong tháng 5/2021 tăng trưởng rất mạnh 122,4% so với tháng 5/2020 và tăng 12,2% so với tháng 4/2021, đạt 23,19 triệu USD, cộng chung cả 5 tháng đầu năm 2021 tăng 26% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 94,27 triệu USD, chiếm tỷ trọng 10,9%. Trong khối Đông Nam Á, thủy sản nhập khẩu chủ yếu từ Indonesia chiếm 70,2%, đạt 66,19 triệu USD, tăng 33%; bên cạnh đó, còn nhập khẩu từ Thái Lan đạt 9,31 triệu USD, chiếm 10%; Malaysia đạt 7 triệu USD, chiếm 7,4%; Philippines đạt 5,52 triệu USD, chiếm 5,9%; Singapore 5 triệu USD.
Thủy sản nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc trong tháng 5/2021 mặc dù giảm 10,3% so với tháng 4/2021 nhưng tăng 27% so với tháng 5/2020, đạt 13,03 triệu USD, cộng chung cả 5 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh 53,9% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 73,73 triệu USD, chiếm tỷ trọng 8,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của cả nước.
Thủy sản nhập khẩu từ Nhật Bản trong tháng 5/2021 cũng giảm 25,2% so với tháng 4/2021 nhưng tăng nhẹ 1% so với tháng 5/2020, đạt 11,98 triệu USD, cộng chung cả 5 tháng đầu năm 2021 tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 72,89 triệu USD, chiếm tỷ trọng 8,4%.

Nhập khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/6/2021của TCHQ)

ĐVT: USD

Các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam 5 tháng đầu năm 2021
 

Nguồn: VITIC