Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương các loại trong 5 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 16,3%, 59,8% và 37,4%, đạt 958.357 tấn, trị giá 530,52 triệu USD, giá trung bình 553,6 USD/tấn.
Riêng tháng 5/2021 nhập khẩu 210.567 tấn đậu tương, tương đương 119,77 triệu USD, giá trung bình 568,8 USD/tấn, giảm trên 4% cả về lượng và kim ngạch; giá cũng giảm nhẹ 0,2% so với tháng 4/2021; so với cùng tháng năm 2020 thì giảm mạnh 23,5% về lượng, nhưng tăng 10,5% về kim ngạch và tăng 44,4% về giá.
Việt Nam nhập khẩu đậu tương chủ yếu từ Mỹ và Brazil, riêng nhập khẩu từ 2 thị trường này đã chiếm 95% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước. Cụ thể, nhập khẩu đậu tương từ Mỹ chiếm 64% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, với 611.249 tấn, tương đương 335,7 triệu USD, giá trung bình 549,2 USD/tấn, tăng 44% về lượng, tăng 93% về kim ngạch và tăng 34% về giá so với cùng kỳ năm 2020. Riêng trong tháng 5/2021, nhập khẩu từ thị trường này giảm rất mạnh 46% về lượng và giảm 45% về kim ngạch, nhưng giá tăng nhẹ 1,9% so với tháng 4/2021, đạt 39.910 tấn, tương đương 23,93 triệu USD, giá 599,5 USD/tấn; so với tháng 5/2020 cũng giảm 17,7% về lượng nhưng tăng 23,5% về kim ngạch và giá tăng 50%.
Nhập khẩu đậu tương từ thị trường Brazil trong tháng 5/2021 tăng gần 20% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 4/2021, nhưng giá tăng nhẹ 0,03%, đạt 163.996 tấn, tương đương 91,39 triệu USD, giá trung bình 557,3 USD/tấn; so với tháng 5/2020 thì giảm 24% về lượng nhưng tăng 8,9% về kim ngạch, và giá tăng mạnh 43,3%. Tính chung cả 5 tháng đầu năm, nhập khẩu từ thị trường này đạt 301.172 tấn, tương đương 167,8 triệu USD, giá 557,2 USD/tấn, chiếm trên 31% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, giảm 14% về lượng nhưng tăng 23,3% về kim ngạch và giá tăng 43,5% so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài 2 thị trường chủ đạo trên, Việt Nam còn nhập khẩu đậu tương từ Canada 35.016 tấn, tương đương 21,07 triệu USD, giảm 19% về lượng nhưng tăng 7,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ Achentina 2.248 tấn, tương đương 1,01 triệu USD; nhập khẩu từ Campuchia 1.496 tấn, tương đương 0,98 triệu USD.

Nhập khẩu đậu tương 5 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/6/2021 của TCHQ)

Đậu tương nhập khẩu về Việt Nam 95% có xuất xứ từ Mỹ và Brazil
 

Nguồn: VITIC