Riêng tháng 4/2021 nhập khẩu điện thoại và linh kiện đạt trên 1,34 tỷ USD, tăng 5% so với tháng 3/2021 và tăng 70,8% so với tháng 4/2020.
Việt Nam nhập khẩu điện thoại và linh kiện chủ yếu từ thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc, riêng 2 thị trường này đã chiếm 90% tổng kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện của cả nước.
Trong đó, nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều nhất trong 4 tháng đầu năm 2021, đạt 2,97 tỷ USD, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 48,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện các loại của cả nước; trong đó riêng tháng 4/2021 đạt 707,37 triệu USD, tăng 11% so với tháng 3/2021 và tăng mạnh 73% so với tháng 4/2020.
Nhập khẩu điện thoại và linh kiện từ Hàn Quốc đạt 2,58 tỷ USD, tăng 42,7%, chiếm 42%; riêng tháng 4/2021 giảm 7% so với tháng 3/2021 nhưng tăng 49,6% so với tháng 4/2020, đạt 504,02 triệu USD.
Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu điện thoại và linh kiện từ Đài Loan đạt 124,55 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2%, tăng 87,2% so với cùng kỳ năm 2020, nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản 87,68 triệu USD, tăng 63,8%; Hồng Kông 24,58 triệu USD, tăng 139%.

Nhập khẩu điện thoại và linh kiện 4 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2021của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhap khau dien thoai va linh kien 4 thang dau nam 2021

 

Nguồn: VITIC