Bộ Công Thương cho biết ngày 1/1/2022, Trung Quốc đã đưa Lệnh 248 và Lệnh 249 liên quan tới quản lý an toàn thực phẩm nhập khẩu vào hiệu lực; trong đó bao gồm việc yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào nước này tiến hành đăng ký trên hệ thống trực tuyến https://cifer.singlewindow.cn/.
Hiện nay, thông tin đối với các mặt hàng tinh bột (mã HS 1108 và mã HS 3050) đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cập nhật.
Doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng này có thể tự thiết lập tài khoản và đăng ký mặt hàng xuất khẩu trên hệ thống https://cifer.singlewindow.cn/ để được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cung cấp mã số đăng ký.
Cụ thể, danh sách 11 mã HS bao gồm mã HS 1108110000 (mã CIQ 999): tinh bột mì; mã HS 1108120000 (mã CIQ 999) tinh bột ngô (dùng làm thực phẩm); mã HS 1108130000 (mã CIQ 999): tinh bột khoai tây; mã HS 1108140000 (mã CIQ 999): tinh bột sắn; mã HS 1108190000 (mã CIQ 101): tinh bột khác (sản phẩm lương thực khác, không bao gồm tinh bột khoai tây và tinh bột sắn).
Ngoài ra, còn có mã HS 1108190000 (mã CIQ 102): tinh bột khác (chế phẩm lương thực khác); mã HS 1108190000 (mã CIQ 103): tinh bột khác (chế phẩm tinh bột khác); mã HS 1108190000 (mã CIQ 104): tinh bột khác (tinh bột); mã HS 1108200000 (mã CIQ 999): Inulin; mã HS 3505100000 (mã CIQ 102): dextrin và tinh bột biến tính khác; mã HS 3505200000 (mã CIQ 101): keo dựa trên dextrin./.

Nguồn: Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)